Refundacja NFZ

peruki

Produkty chłonne

Zlecenie na produkty chłonne może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim . W zależności od tego na ile miesięcy będzie wypisane zlecenie, przez tyle miesięcy klient może je realizować . Maksymalnie można wykupić pieluchy na 1 do 6 miesięcy do przodu , natomiast jeśli nie wybierze w danym miesiącu -ten miesiąc mu przepada . Realizacja danego zlecenia odbywa się tylko w jednym punkcie, w tym w którym klient rozpoczął zakup. Asortyment jaki posiadamy w sprzedaży to SENI , TENA oraz LILLE.

KOD P.101 / P.100

Refundacja NFZ :

1,70zł x 70 % = 1,19 zł dopłaty z NFZ do 1 szt ( pieluchomajtki, pampersy,pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne )

1,00zł x70 %= 0,70 zł dopłaty z NFZ do 1 szt ( podkłady , wkładki urologiczne poniżej 250 ml chłonności )

jeżeli :

 • klient bierze 60 szt pieluchomajtek, gdzie cena pieluchy wynosi 2,5 zł to :
  60szt x 2,5zł = 150 zł , z czego NFZ refunduje 60szt x 1,19zł = 71,4 zł . Klient zapłaci 150- 71,4 = 78,60 zł
 • klient bierze 90 szt pieluchomajtek, gdzie cena pieluchy wynosi 2,5 zł to :
  90szt x 2,5zł = 225 zł , z czego NFZ refunduje 90szt x 1,19zł = 107,1 zł . Klient zapłaci 225- 107,1 = 117,9zł
 • klient bierze 80 szt podkładów, gdzie cena podkładu wynosi 1,5 zł to :
  80szt x 1,5zł = 120 zł , z czego NFZ refunduje 80szt x 0,70zł = 56 zł . Klient zapłaci 120- 56 = 64 zł

 

Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku lekarz decyduje o ilości sztuk przysługującej , na miesiąc . Jeśli lekarz na zleceniu wypisze 130 szt pieluch to :

 • klient bierze 130 szt pieluch , gdzie cena pieluchy wynosi 2,5 zł to :
  130szt x 2,5zł = 325 zł , z czego NFZ refunduje 130szt x 1,19zł = 154,7 zł . Klient zapłaci 325- 154,7 = 170,30 zł

 

Stomia

Zlecenie na produkty stomijne może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim . W zależności od tego na ile miesięcy będzie wypisane zlecenie, przez tyle miesięcy klient może je realizować . Maksymalnie można wykupić stomię na 
1 do 6 miesięcy do przodu , natomiast jeśli nie wybierze w danym miesiącu -ten miesiąc mu przepada . Realizacja danego zlecenia odbywa się tylko w jednym punkcie, w tym w którym klient rozpoczął zakup. Na zlecenie stomijne można zrealizować worki stomijne oraz kosmetyki do pielęgnacji stomii . Firmy z jakimi współpracujemy to Welland, Sturomedica, Convatec, Dansac i Coloplast .

Refundacja NFZ :

P.099.K – 300 zł / na 1 miesiąc ( kolostomia )
P.099.I – 400 zł / na 1 miesiąc ( ileostomia )
P.099.U – 480 zł / na 1 miesiąc ( urostomia )

Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku lekarz decyduje o ilości sztuk przysługującej , na miesiąc . Jeśli lekarz na zleceniu wypisze 250 szt stomii to :

P. 099.K 250 szt x 3,33 zł = 832,50 zł do wykorzystania na 1 miesiąc
P. 099.I 250 szt x 4,44 zł = 1110 zł do wykorzystania na 1 miesiąc
P. 099.U 250 szt x 5,33 zł = 1332,50 zł do wykorzystania na 1 miesiąc

 

stomia


Worki do zbiórki moczu

Zlecenie na worki do zbiórki moczu może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim . W zależności od tego na ile miesięcy będzie wypisane zlecenie, przez tyle miesięcy klient może je realizować . Maksymalnie można wykupić worki na 
1 do 6 miesięcy do przodu , natomiast jeśli nie wybierze w danym miesiącu -ten miesiąc mu przepada . Realizacja danego zlecenia odbywa się tylko w jednym punkcie, w tym w którym klient rozpoczął zakup. Asortyment jaki posiadamy w sprzedaży to worki firmy ZARYS, WELLAND, UNOMEDICAL,CONVATEC, COLOPLAST .


Refundacja NFZ :

P.097 – 12 szt na miesiąc / 6,5 zł /100%
P.098 – 12 szt na miesiąc/10 zł /100 % (NEFROSTOMIA )

jeżeli :

 • klient bierze 12 szt worków, gdzie cena worka wynosi 6,5 zł to :
  12szt x 6,5zł = 78 zł , z czego NFZ refunduje 12szt x 6,50 zł = 78 zł. Klient zapłaci 0 zł
 • klient bierze 12 szt worków, gdzie cena worka wynosi 10,5 zł to :
  12szt x 10,5zł = 126zł , z czego NFZ refunduje 12szt x 6,50 zł = 78 zł. Klient zapłaci 126 - 78 = 48 zł


W PRZYPADKU NEFROSTOMII

 • klient bierze 12 szt worków , gdzie cena worka wynosi 10 zł to :
  12szt x 10 zł = 120 zł , z czego NFZ refunduje 12szt x 10 zł = 120 zł . Klient zapłaci 0 zł
 • klient bierze 12 szt worków , gdzie cena worka wynosi 10,5 zł to :
  12szt x 10,5zł = 126 zł , z czego NFZ refunduje 12szt x 10 zł = 120 zł . Klient zapłaci 126 - 120 = 6 zł


Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku lekarz decyduje o ilości sztuk przysługującej , na miesiąc . Jeśli lekarz na zleceniu wypisze 30 szt worków to :

P.097 do każdej 1 szt NFZ dopłaca 6,5 zł , czyli 30szt x 6,5 zł = 195 zł ( jeśli worek jest droższy niż 6,5 zł – pozostałość dopłaca klient )

P.098 do każdej 1 szt NFZ dopłaca 10 zł , czyli 30szt x 10 zł = 300 zł ( jeśli worek jest droższy niż 10 zł – pozostałość dopłaca klient )

 

worki-do-zbioru-moczu-1
worki-do-zbioru-moczu-2


Cewniki urologiczne, zewnętrzne, do odsysania

Zlecenie na cewniki może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim . W zależności od tego na ile miesięcy będzie wypisane zlecenie, przez tyle miesięcy klient może je realizować . Maksymalnie można wykupić cewniki na 
1 do 6 miesięcy do przodu , natomiast jeśli nie wybierze w danym miesiącu -ten miesiąc mu przepada . Realizacja danego zlecenia odbywa się tylko w jednym punkcie, w tym w którym klient rozpoczął zakup. Asortyment jaki posiadamy w sprzedaży to COLOPLAST, WELLAND, ULTRAFLEX, ZARYS, UNOMEDICAL .


Refundacja NFZ :

P.095. Z – 4 szt na miesiąc / 4 zł /70% ( cewnik urologiczny FOLEY zwykły lateksowy)
P.095. S – 1 szt na miesiąc / 16 zł /70% ( cewnik urologiczny FOLEY silikonowy)
P.094 – 30 szt na miesiąc / 4zł /70% ( cewnik zewnętrzny)
P.096 – 180 szt na miesiąc / 0,80gr /70% ( cewnik urologiczny jednorazowy typu Nelaton)
P.090 – 180 szt na miesiąc / 0,80gr /100% (cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych)


P. 095 Z Jeśli cewnik Foley kosztuje 4 zł,a klient bierze 4 szt to 4szt x 4 zł = 16 zł , NFZ refunduje 2,8zł x4 szt = 11,20 zł, klient dopłaca 16zł – 11,20 zł = 4,80 zł
P. 095 S Jeśli cewnik Foley silikonowy kosztuje 25 zł, a klient bierze 1 szt to 1szt x 25 zł = 25 zł , NFZ refunduje 11,20 zł x 1 szt = 11,20 zł, klient dopłaca 25zł – 11,20 zł = 13,80 zł
P. 094 Jeśli cewnik zewnętrzny kosztuje 4,60 zł, a klient bierze 30 szt to 30szt x 4,60 zł = 138 zł , NFZ refunduje 2,80zł x 30 szt = 84 zł, klient dopłaca 138 zł – 84 zł = 54 zł
P. 096 Jeśli cewnik urologiczny kosztuje 0,80 gr, a klient bierze 180 szt to 180szt x 0,80 gr = 144 zł , NFZ refunduje 0,56 zł x 180 szt = 100,80 zł, klient dopłaca 144 zł – 100,80 zł = 43,20 zł
P. 090 Jeśli cewnik do odsysania kosztuje 0,80 gr, a klient bierze 180 szt to 180szt x 0,80 gr = 144 zł , NFZ refunduje 0,80 zł x 180 szt = 144 zł, klient dopłaca 144 zł – 144 zł= 0 zł

 

cewniki-1
cewniki-2
cewniki-3


Wózki inwalidzkie

Zlecenie na wózek stalowy może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista, zaś na wózek ze stopów lekkich i wózek specjalny tylko i wyłącznie specjalista ortopeda, neurolog , chirurg, geriatra, reumatolog, lekarz rehabilitacji ruchowej . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 127 WÓZEK STALOWY RĘCZNY 600 zł /100%
P. 129 WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH, ALUMINIOWY 1700 zł/100%
P. 130 WÓZEK SPECJALNY 3000 zł/100%

Oznacza to, że jeśli :

 • wózek stalowy kosztuje 600 zł , to klient dopłaca 0zł . Jeśli kosztuje 900 zł , to klient dopłaca 300 zł
 • wózek aluminiowy kosztuje 1700 zł , to klient dopłaca 0zł . Jeśli kosztuje 1900 zł , to klient dopłaca 200 zł
 • wózek specjalny kosztuje 3000 zł , to klient dopłaca 0zł . Jeśli kosztuje 3500 zł , to klient dopłaca 500 zł

Wózek stalowy przysługuje raz na 5 lat
Wózek aluminiowy przysługuje raz na 4 lat
Wózek specjalny przysługuje raz na 4 lat

Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejny wózek nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie , wtedy kiedy potrzebuje nowy wózek.

 

wozek-inwalidzki-3
wozek-inwalidzki-2
wozek-inwalidzki-1


Balkonik/ podpórka ułatwiająca chodzenie

Zlecenie na balkonik może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista. Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 123 PODPÓRKA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE 240 zł – 70 % = 168 zł

Oznacza to, że jeśli :

 • balkonik kosztuje 240 zł , to 240 zł – 168 zł NFZ = 72 zł dopłata klienta
 • balkonik kosztuje 420 , to 420 zł – 168 zł NFZ=252zł dopłata klienta
 • balkonik kosztuje 180zł , to refundację jaką otrzymuje klient to 180zł x 70 %= 126 zł NFZ . Więc 180zł -126 zł = 54 zł dopłata pacjenta

Balkonik przysługuje raz na 5 lat


Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejny balkonik nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nowy balkonik.

 

balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-01
balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-02
balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-03
balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-04
balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-05
balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-06
balkonik-podporka-ulatwiajaca-chodzenie-07


Pionizator

Zlecenie na pionizator może wypisać elektronicznie lekarz specjalista ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji ruchowej . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 125 PIONIZATOR 2000zł /100%

Oznacza to, że jeśli pionizator kosztuje więcej niż 2000 zł , wszystko co powyżej dopłaca klient .

Pionizator przysługuje raz na 5 lat


Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejny pionizator nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nowy pionizator.

 

pionizator


Poduszka przeciwodleżynowa

Zlecenie na poduszkę p/odleżynową może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź każdy specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 116 PODUSZKA P/ODLEŻYNOWA 500 ZŁ – 70 % = 350 ZŁ NFZ

Oznacza to, że jeśli :

 • poduszka kosztuje 500 zł , to 500 zł – 350 zł NFZ= 150 zł dopłata pacjenta
 • poduszka kosztuje 700 zł , to 700 zł – 350 zł NFZ= 350 zł dopłata pacjenta
 • poduszka kosztuje 300 zł , to 300 zł x 70% = 210 zł dopłaca NFZ , CZYLI 300 ZŁ -210 ZŁ NFZ= 90 ZŁ dopłaca klient

Poduszka p/odleżynowa przysługuje raz na 2 lat


Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejną poduszkę nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nową poduszkę.

 

poduszka-przeciwodlezynowa
 

 

Materac podleżynowy

Zlecenie na materac p/odleżynowy może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź każdy specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 117 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY 400 ZŁ /70% = 280 ZŁ DOPŁATA NFZ

Oznacza to, że jeśli :

 • materac kosztuje 400 zł , to 400 zł- 280 zł NFZ= 120 ZŁ dopłata pacjenta
 • materac kosztuje 500 zł , to 500 zł- 280 zł NFZ= 220 ZŁ dopłata pacjenta
 • materac kosztuje 300 zł , to 300 zł x 70% = 210 zł dopłaca NFZ , CZYLI 300 ZŁ -210 ZŁ NFZ= 90 ZŁ dopłaca klient

Materac przeciwodleżynowy przysługuje raz na 3 lat


Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejny materac nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nowy materac.

 

materac-podlezynowy-1
materac-podlezynowy-2


Peruki

Zlecenie na perukę może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 093 PERUKA MEDYCZNA 250 ZŁ /100% = 250 ZŁ DOPŁATA NFZ

Oznacza to, że jeśli peruka kosztuje powyżej 250 zł , całą pozostałą kwotę dopłaca klient .

Peruka medyczna przysługuje raz na rok.

Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejną perukę nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nową perukę.

 

Proteza piersi

Zlecenie na protezę piersi może wypisać elektronicznie lekarz rodzinny bądź specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 092 PROTEZA PIERSI 280 ZŁ /100% = 280 ZŁ DOPŁATA NFZ

Oznacza to, że jeśli proteza piersi kosztuje powyżej 280 zł , całą pozostałą kwotę dopłaca klient .

Proteza piersi przysługuje raz na 2 lata.

Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejną protezę piersi nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nową protezę piersi.

 

 

proteza-piersi-1
proteza-piersi-2
proteza-piersi-3

 

Aparat do leczenie bezdechu sennego

Zlecenie na aparat może wypisać specjalista leczenia płuc, chorób wewnętrznych , neurolog, laryngolog . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

P. 102 APARAT DO LECZENIE BEZDECHU SENNEGO 2100 ZŁ /90% = 1890 ZŁ DOPŁATA NFZ

Oznacza to, że jeśli :

 • aparat kosztuje 2100 zł , to 2100 zł- 1890 zł NFZ= 210 ZŁ dopłata pacjenta
 • aparat kosztuje 3500 zł , to 3500 zł- 1890 zł NFZ= 1610 ZŁ dopłata pacjenta

Aparat do leczenia bezdechu sennego przysługuje raz na 5 lat.

Wyjątkiem jest ORZECZENIE W STOPNIU ZNACZNYM. W tym przypadku czas oczekiwania na kolejny aparat nie obowiązuje . Pacjent może poprosić lekarza o kolejne zlecenie wtedy kiedy potrzebuje nowy aparat.

 

aparat-do-leczenie-bezdechu-sennego-2
aparat-do-leczenie-bezdechu-sennego-1


Ortopedia

Zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne może wypisać elektronicznie specjalista . Pacjent nie musi iść już do NFZ potwierdzać wniosku , wszystko odbywa się w gabinecie lekarskim .

Refundacja NFZ :

J.036 ORTEZA NA STAW SKOKOWY 200 ZŁ 90% dorośli = 180 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 200 zł /100%
J.037 ORTEZA NA GOLEŃ I STOPĘ 300 ZŁ 90% dorośli = 270 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 300 zł /100%
J.038 ORTEZA STAWU KOLANOWEGO 350 ZŁ 90% dorośli = 315 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 350 zł /100%
J.039 ORTEZA STAWU KOLANOWEGO 700 ZŁ 90% dorośli = 630 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 700 zł /100%
L.047 ORTEZA RĘKI 160 ZŁ 90% dorośli = 134 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 160 zł /100%
L.048 ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ 250 ZŁ 90% dorośli = 225 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 250 zł /100%
L.049 ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO 600 ZŁ 90% dorośli = 540 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 600 zł /100%
L.052 ORTEZA NA RAMIĘ I BARK 150 ZŁ 90% dorośli = 135 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 150 zł /100%
M.057 GORSET L-S 260 ZŁ 90% dorośli = 234 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 260 zł /100%
M.058 PAS L-S 100 ZŁ 90% dorośli = 90 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 100 zł /100%
M.059 ORTEZA WYSOKA TUŁOWIA 400 ZŁ 90% dorośli = 360 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 400 zł /100%
M.060 ORTEZA L-S ZE STALKAMI 200 ZŁ 90% dorośli = 180 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 200 zł /100%
M.061 KOŁNIERZ SZTYWNY 80 ZŁ 90% dorośli = 72 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 80 zł /100%
M.062 KOŁNIERZ PÓŁSZTYWNY 35 ZŁ 90% dorośli = 31,50 ZŁ dopłata NFZ, dzieci 35 zł /100%
J.044 ORTEZA ODWODZĄCA FREJKA dzieci 100 ZŁ /100%